Nestāvi malā

ABWJ050517.septembrī, skolā projekta „Nestāvi malā” ietvaros, notika 3.grupas piektā tikšanās reize. Šajā tikšanās reizē skolēni ar lielu darba sparu sāka realizēt savu ieceri par „Labo darbu trepēm”. Jaunieši rakstīja vārdus, kuri ikdienā skolas bērniem ir piemirsušies. Vārdi saistīti ar tikumiskām vērtībām, ar ikdienišķām frāzēm, kuras pielieto ikdienā.

lasīt vairāk...

Citādāka literatūras stunda 9. klasē

22. septembrī 9.BAYT7271 klase izbrauca uz Andreja Pumpura dzimto mājvietu. Birzgales bibliotekāres Ingas organizētajā pasākumā noklausījāmies viņas stāstījumu par ievērojamā novadnieka dzīvi un daiļradi. Devītajiem bija iespēja pārbaudīt erudīciju, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, bet, atgriežoties skolā, uzrakstīt radošo darbu - asociāciju dzejoli, cienāties ar gardumiem un dalīties iespaidos. Saulainais un siltais 22. septembris A. Pumpura 179. dzimšanas diena, aizvadīta!

TOP GRĀMATA „SKOLA KĀDREIZ UN TAGAD”

Š.IMG 20200916 173250g.16. septembrī notika monitoringa „No idejas līdz pasākumam” 4. darba grupas tikšanās. Labās idejas autori, grupas dalībnieki Lana Maļejeva, Aleksa Bašena, Veronika Prokofjeva, Kārlis Ruda, Edgars Ivaņenkovs un Nikola Gorbatovska izklāstīja savas ieceres par grāmatas „Birzgales pamatskola kādreiz un tagad” veidošanas procesā radušām jaunām idejām, kuras apvienojot vienā veselumā, gala rezultātā taps grāmata par Birzgales pamatskolu. Grupas dalībnieki sadalījās darba komandās, precizējot uzdevumus, kas jāveic līdz nākošai tikšanās reizei pēc mēneša un jāiesūta rediģēšanai mentoram Mārītei Petrovskai un redaktorei Madarai Putānei. Darba priekšā daudz, tāpēc būs jāstrādā cītīgi!

Attēlā: Lai pieņemtu gala lēmumu, diskusijas turpinās!

Tālmācība Birzgales pamatskolā

Birzgales pamatskola licencēja tālmācības programmu 1. līdz 9.klasei. Programmas akreditācija notiks 2020./2021.mācību gada martā

Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību tālmācības formā skolēniem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi. Ievērojot tālmācības izglītības specifiku, lielākā daļa izglītības satura mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi.

Šī programma ir domāta tev, ja:

  • dzīvo ārzemēs,
  • mācības klātienē nevari apvienot ar topošo karjeru, darbu vai ģimenes dzīvi,
  • nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu vai citu apstākļu dēļ,
  • savulaik neesi ieguvis izglītības dokumentu, bet tagad vēlies nokavēto atgūt.
lasīt vairāk...