6. un 8.klase “Bēgļu gaitās”

Ir 1944. gada oDSC 0773ktobris, Rīgai otro reizi tuvojas Otrā pasaules kara frontes līnija, bet aiz tās - Sarkanā armija. Vienīgais ceļš uz drošību ir tikt uz kuģa kādā no Kurzemes ostām. Laika pārdomām nav; ir nekavējoties jākravā koferi un jādodas ceļā! Arī Birzgales pamatskolas 6. un 8. klases skolēni 31.oktobrī dodas uz Rīgu, lai kļūtu par šī satraucošā notikuma līdzdalībniekiem.

Kādā senā padomju laika namā jaunie bēgļi tika ierauti straujā un  aizraujošā piedzīvojumā – muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Bēgļu gaitas”. Nodarbība sastāvēja no vairākām daļām: izstādes apmeklēšanas, eksponātu pētīšanas, analizēšanas un aprakstīšanas, iepazīšanās ar dažādiem fotoattēliem un dzīvesstāstiem, kā arī vēl nepiedzīvotas aktivitātes – izlaušanās spēles spēlēšanas. Visa pasākuma programma bija balstīta uz vēsturiskiem notikumiem. Izstāde un spēle kopā radīja vienu veselumu: izstāde bija veidota tā, lai skaidrotu un sniegtu īstus piemērus spēles gaitā paredzētajam. Gan spēles, gan izstādes pamatā bija reāli muzeja “Latvieši pasaulē” krājuma materiāli un dzīvesstāsti.

Lai gan pilnīgi visiem skolēniem šī nodarbība bija kas jauns un nepiedzīvots, ar lepnumu varam teikt, ka mūsu bēgļi veiksmīgi sakravāja koferus, atminēja sarežģītas mīklas un kombinācijas, tika uz kuģa un aizbēga no padomju okupācijas. 

Muzejpedagoģiskā nodarbība tika organizēta projekta "Skolas soma" ietvaros.

RADOŠĀ DARBNĪCA "KŪKU CEPŠANA"

JZKR642513. un 14. novembrī Birzgales pamatskolas ēdnīcas telpās un mājturības kabinetā projekta"Nestāvi malā" ietvaros notika radošā darbnīca "Kūku cepšana".
Skolas pavāre Marika un skolotāja Velta jauniešiem piedāvāja trīs viegli pagatavojamas kūku receptes.
Tika mizoti un rīvēti āboli. Tīrīti, smalcināti banāni, putots olbaltums un putukrējums, iegūti dažādi kūku krēmi.
Puiši uzņēmās iniciatīvu no cepeškrāsns izņemt izcelto ābolkūku "Sapnis". Tika individuāli meistarota cepumu kūka, kuras nogarnēšana bij piedzīvojums, fantāzijas brīva izpausme.
Jaunieši arī uzzināja, kā no prajņikiem, banāniem un skābā krējuma iznāk garšīgs cienasts, kuru var sagatavot jau iepriekšējā dienā.
Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās un atvērti tvēra jaunās pieredzes.

NO IDEJAS LĪDZ PASĀKUMAM!

FACK688112. novembrī, Latvijas valsts svētku noskaņās, 5. grupa sapulcējās uz savu pirmo tikšanos, aktivitātes “No idejas līdz pasākumam” ietvaros. Grupa tika izveidota atpūtas bāzē “Kliģi”, PuMPuRS apstiprinātā projekta “Nestāvi malā” pirmā pasākuma laikā, un tā sastāv no desmit radošiem un aktīviem Birzgales pagasta jauniešiem. 

Tikšanās gaitā dalījāmies pozitīvā pieredzē par “Kliģu” nometnē piedzīvoto, diskutējām par nākotnes plāniem, ģenerējām aktīvas un interesantas idejas nākamā gada pasākumiem, uzklausījām citus un prezentējām sevi, kā arī centāmies vienoties par kopīgu pasākumu skolas skolēniem un pagasta iedzīvotājiem.

Kopumā tika izstrādāti deviņi interesanti pasākumi, kurus jaunieši piedāvāja īstenot 2020./2021. mācību gada 1.semestrī. Pagaidām vienbalsīgs grupas lēmums par kādu konkrētu ideju nav pieņemts. Vienojāmies pārdomāt pirmo tikšanās reizi un savu viedokli par tīkamāko aktivitāti izteikt otrajā sapulcē, kura norisināsies 6. decembrī plkst.17:00.  Varam vien apgalvot, ka pasākums mums būs, iespējams, pat divi, jo esam patiešām aktīvi, radoši un darboties griboši jaunieši!

5.grupas mentore Baiba Liepiņlauska

Nakts skolā

7. novembrī20191108 084259 pirmo reizi sanāca kopā 2. grupa projekta “Nestāvi malā” aktivitātē “No idejas līdz pasākumam”. Grupā pavisam ir 10 jaunieši, deviņi no tiem ir pamatskolas skolēni divas Madaras, Liāna, abi Jāņi no 7. klases, Evelīna, Rolands, Patrīcija un Vitālijs. Mums palīdzēs arī skolas absolvente Lelde.

Pirmajā tikšanās reizē uzspēlējām atjautības spēli “Kas es esmu?’, spēle palīdzēja atraisīt radošumu un mazliet sarast vienam ar otru, jo grupā esam no dažādām klasēm. Tukšojot tējas tasi un baudot saldumus, radās astoņas skaistas idejas, kuras mēs varētu realizēt ar projektu palīdzību. Tikšanās noslēgumā nobalsojām par atraktīvu un interesantu pasākumu “Nakts skolā”. Šo pasākumu mēs varēsim noorganizēt mācību gada laikā, jo tas neprasa būtisku finansējumu, galvenais ir izdomāt aktivitātes, saskaņot atļaujas ar skolas direktoru un vecākiem un izreklamēt pasākumu. Balsojot par pasākumu katrs arī apņēmās, kādu ieguldījumu viņš varētu dot pasākuma realizēšanai. Ceru, ka grupas interese neapsīks un februārī mums būs ballīte “Nakts skolā”.

Vēl nopietni jādomā par lielāku ideju, lai varētu pienācīgi sagatavoties Jauniešu iniciatīvas projektam nākamajā sezonā. Mūsu kopīgais mērķis ir sagatavot piecus realizējamus projektiņus, kurus saliksim vienā lielā projektā, lai iesniegtu biedrībai JADARAS, kura cerams to spēs apkopot un izstrādāt tā, lai tālāk iesniegtu Jauniešu iniciatīvu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Visa šī mācību gada laikā mēs piedalāmies JADARU iesniegtajā un PuMPuRS apstiprinātajā projektā “Nestāvi malā”.

2.grupas mentore Inta Pastare

Valsts svētku nedēļas izskaņa Birzgales pamatskolā

VSMY691115. novembrī Birzgales pamatskolas mazajā zālē norisinājās divi radoši, aktīvi, svinīgi un patriotiski pasākumi 1.-9. klašu skolēniem.

Visas nedēļas garumā bērni grieza, līmēja, veidoja un zīmēja Birzgales pamatskolas patriota ordeņus, kā arī pētīja vēsturisko informāciju par Latvijas Republiku, tās simboliem, valsts dibināšanas laiku, Brīvības cīņām, kā arī Lāčplēša dienu.

1.-4. klašu pasākums “Manai valstij dzimšanas diena”, aizsākās ar svinīgu Latvijas Republikas himnas dziedāšanu, kā arī patriotisku filmiņu “Karoga vēsture”.  Četrās gudrības un erudīcijas “stacijās”, tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par Latvijas valsti, tās vēsturi, novadiem un personībām. Pasākuma izskaņā klašu komandas prezentēja iepriekš izveidotos Birzgales pamatskolas patriota ordeņus, kā arī saņēma dažādas saldas un krāsainas veicināšanas balvas.

Pēc mazajiem sākumskolas patriotiem, zālē pulcējās 5.-9. klašu skolēni. Klašu komandas sastāvēja no sešiem jauniešiem, bet pārējie, kā arī pedagogi, veidoja skanīgās atbalstītāju  rindas. Arī šajā svētku svinēšanas stundā kopīgi noskatījāmies īsfilmu “7 minūtēs par to, kāpēc Latvijā svinam Lāčplēša dienu”, atbildējām uz āķīgiem viktorīnas jautājumiem, stāstījām par savu ordeņu izveidi un tajos iekļautajiem simboliem.

Milzīgs prieks un gandarījums par to, ka Birzgales pamatskolā mācās tiešām aktīvi, radoši un erudīti skolēni, kuri ciena savu valsti, tās vēsturi, lepojas ar to un kopīgi svin svētkus. Latvija, daudz laimes 101. dzimšanas dienā!

Birzgales pamatskolas skolotāja, Baiba Liepiņlauska