Karjeras atbalsts

ESF 14 20 bez malam

Ceru, ka šajā īpašajā laikā Tev iet labi un esi atradis savu efektivitātes formulu. Varbūt tā ir celšanās un sataisīšanās no rīta tā, it kā dzīve tomēr ritētu normālu gaitu – skolas drēbes, sakopts ķermenis, un tad - pie mācībām! Varbūt Tu sevi motivē, pabeidzot līdz galam katru vienu lietu, pat ja tā ir salīdzinoši maza, piemēram, saklāta gulta vai pabeigts mājas darbs. Varbūt tā ir rūpīga plānošana un paredzamība? Varbūt Tev spēku dod saruna ar cilvēku, kas Tev tic, vai vienkārši apziņa, ka tāds cilvēks ir viena zvana attālumā.

Vai esi pamanījis, ka šobrīd paralēli mācībām Tu apgūsti nākotnes darba tirgū tik nozīmīgas prasmes:

  • Izcilu digitālo pratību;
  • Spēju sevi motivēt un organizēt;
  • Prasmi risināt problēmsituācijas;
  • Gatavību mainīties un pielāgoties jauniem apstākļiem?

Ja šis laiks Tev ir licis paskatīties uz savu nākotni no cita skatu punkta un ir nepieciešama palīdzība ar karjeru saistītos jautājumos, dod ziņu.

Saziņai ar pedagogu karjeras konsultantu vari izmantot e-klasi vai WhatsApp.

Ilze Dziemisova
Pedagogs karjeras konsultants
T.25889014

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 

ESF 14 20 bez malam

28.februārī Birzgales pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni devās uz gada nozīmīgāko izglītības pasākumu Latvijā -  26. starptautisko izglītības izstādi “Skola 2020″ Ķīpsalā, ko trīs dienās apmeklēja vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku.

Skolēniem tā bija iespēja sastapt un iztaujāt profesionālās izglītības pārstāvjus, uzzināt svarīgāko par mācībām viņus interesējošā skolā: uzņemšanas noteikumiem, jaunajām studiju programmām, budžeta vietām, studiju prakses iespējām, kā arī ārpus studiju aktivitātēm un daudz ko citu.

Saistošs un interesants skolēniem šķita viss, ko varēja pataustīt un izmēģināt praktiski, lai atklātu sev ko pilnīgi jaunu, piemēram, izmēģināt karavīra ekipējumu, mežizstrādes simulatoru, digitālos gleznošanas rīkus, iejusties kuģa stūrmaņa, vecmātes vai zobu tehniķa profesijā. Meitenes vairāk interesējās par profesijām, kas saistītas ar dizainu, mākslu, tekstilu, kulināriju, savukārt puišu interesi piesaistīja iespēja apgūt profesiju mežistrādes, policijas un armijas jomās.

Izstādes apmeklējums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


 

ESF 14 20 bez malam

 

Ik gadu februāra vidū skolēniem un darba devējiem ir iespēja satikties “Ēnu dienā”. Tā ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia īstenota karjeras izglītības programma, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Arī šogad 12.februārī Birzgales pamatskolas 5.-9.klašu skolēni bija aicināti piedalīties Ēnu dienā. Pirms tam, audzināšanas stundu ietvaros, skolēni iepazinās ar Ēnu dienas mājas lapā pieejamajām vakancēm un pieteikšanās kārtību. Skolēniem tā bija iespēja apgūt prasmi uzrakstīt savam vecumam atbilstošu motivācijas vēstuli, to nosūtīt un gaidīt Ēnu devēja apstiprinājumu vai pašiem uzrunāt kādu, kas būtu gatavs kļūt par Ēnu devēju.

12.februārī Ēnu dienas sniegto iespēju izmantoja viena  7.klases skolniece un trīs 8.klases skolnieces. Viņas ēnoja traumatologu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, pavāru Ogres tehnikumā un konditorejas ražotnes vadītāju SIA “Fazer Latvija”, saņemot pozitīvas atsauksmes no Ēnu devējiem.

Pasākums tika īstenots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 
ESF 14 20 bez malam

 

5.klase iepazīst Neatliekamās medicīniskas palīdzības ārstu profesiju

10.maijā Birzgales pamatskolas 5.klases skolēni iepazina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (Ogres brigāžu punkta) darbinieku ikdienas pienākumus, darbam nepieciešamo aparīkojumu, kā arī operatīvo transporta līdzekli. Skolēniem tika dota iespēja darboties ar manekenu, apgūstot atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās! Paldies NMP darbiniekiem par interesantajiem stāstiem un laipno uzņemšanu! 

Pasākums tika rīkots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

                Pedagoģe – karjeras konsultante Baiba Liepiņlauska

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 
 
ESF 14 20 bez malam
5.-9.klašu skolēni jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2019”

8.maijā Birzgales pamatskolas skolēni viesojās Ķīpsalas izstāžu centrā, kur apmeklēja gada vērienīgāko notikumu profesionālajā izglītībā – jauno profesionāļu meistarības konkursu “SkillsLatvia 2019”. Ar moto “Uzvar darītājs!” konkursā sacentās 129 dalībnieki 19 dažādos prasmju konkursos. Lai noskaidrotu labākos jaunos profesionāļus, konkursanti 2 dienu garumā demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. Ikvienam interesantam bija iespēja novērtēt konkursantu sniegumu, izmēģināt savu nākotnes profesiju un profesionālās prasmes “Profesiju parādē”, kā arī iesaistīties “Karjeras kafejnīcas” interaktīvajās spēlēs un virtuālajos pārbaudījumos, rodot atbildes par dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem. Aizraujoša, interesanta, radošām aktivitātēm un piedzīvojumiem piepildīta diena!

Pasākums tika rīkots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

                Pedagoģe – karjeras konsultante Baiba Liepiņlauska

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 
 
ESF 14 20 bez malam
Atvērto durvju diena valsts asinsdonoru centrā

8.maijā 5.- 9.klašu skolēni akcijas “Valsts pārvaldes iestāžu Atvērto durvju dienas 2019” ietvaros viesojās Valsts asinsdonoru centrā. Nodarbības laikā Valsts asinsdonoru centrs skolēnus iepazīstināja ar “asins ceļu”, proti, kā asinis no donora nonāk līdz recipientam, kā notiek donoru atlase, kā tiek pārbaudītas asinis, kur tās sadala komponentos un kur tiek glabātas. “Asins ceļa” iepazīšanas laikā, devāmies ekskursijā pa Valsts asinsdonoru centru, gūstot ieskatu gan vēsturē, gan mūsdienu procesos.

Pasākums tika rīkots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

                Pedagoģe – karjeras konsultante Baiba Liepiņlauska

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 
ESF 14 20 bez malam

Ēnu diena

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Birzgales pamatskolas 1.klases skolēni ļoti interesējās par to, kas notiek skolas pagrabstāva virtuvē un kā strādā čaklās pavārītes, tādēļ 13.februārī , Ēnu dienas ietvaros, devās "ēnot" pavāra profesijas pārstāves Mariku Tampu un Līgu Braunšteinu. 3.klases skolēni apmeklēja Birzgales pagasta bibliotēku un iepazinās ar bibliotekāra pienākumiem, savukārt 4.klases skolēni devās uz uzņēmumu "Silver Standard Plant", kur iepazina gan uzņēmuma darba specifiku, piedāvāto produkciju, ražošanas procesu, gan arī dažādu profesiju pārstāvjus un viņu pienākumus uzņēmumā! 

5.- 9.klašu skolēni 13.februārī tikās ar Latvijas futbola federācijas, lidostas "Rīga", Latvijas valsts mežu, Rīgas pašvaldības policijas, kā arī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa pārstāvjiem. Vairākas skolnieces paviesojās arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Čiekuriņš", Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kā arī SIA '" Fazer Latvia". Aizraujoša, interesanta, pārsteidzoša, jaunas informācijas un iespaidu pārpildīta diena! 

"Ar prieku, smaidu un pozitīvajām emocijām ir jādalās, tad tās "pielīp" arī citiem!" - pēc “Ēnu dienas 2019” apmekēšanas pamatskolas skolēni dalījās savos iespaidos un  piedzīvojumos, kopīgi veidojot krāsainu kolāžu.

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Ķeguma novada pašvaldības Attīstības nodaļa īsteno ESF projektu par karjeras atbalstu

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes karjeras izvēlē, Ķeguma novada Attīstības nodaļa īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta pasākumi tiek īstenoti arī Birzgales pamatskolā.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 8. marts - 2020. gada 31. augusts.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un pašvaldībā un izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

No 2019.gada 1.janvāra. karjeras atbalsta pasākumus plāno un īsteno karjeras konsultante Baiba Petrovska.

Skolā cilvēki pavada vismaz deviņus savas dzīves gadus. Skolā apgūst pamatzināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iemaņas un prasmes, attieksmi un vērtības, kas jāsaglabā visas dzīves gaitā. Vecāku loma bērna izglītības un karjeras virziena izvēlē ir ļoti nozīmīga, taču skola to papildina un palīdz skolēniem attīstīt savus dotumus, piepildīt personības izaugsmes un labklājības potenciālu.

Skola sagatavo jauniešus dzīvei mūsdienu pasaulē un ievirza mūžizglītības ceļā. Skolēniem ir jāapzinās, ka ir svarīgi uzlabot sasniegumus izglītībā, ka viņu vispārējais sekmju līmenis tieši ietekmēs viņu labklājību un konkurētspēju vēlākā dzīves periodā, kopumā sekmējot arī valsts ekonomisko izaugsmi.

 Karjeras atbalsta pasākumus  2017./2018.mācību gadā  Birzgales pamatskolā skatīt šeit.

Karjeras atbalsta pasākumus  2018./2019.mācību gadā  Birzgales pamatskolā skatīt šeit.

Pin It