Sasniegumi mācībās un konkursos

Skatuves runas konkurss Zvirbulēns 2022

Trešdien, 23.martā, skolā notika skolas Skatuves runas konkurss Zvirbulēns 2022!WhatsApp Image 2022 03 24 at 12.00.59 PM

Skolēniem bija uzdevums sagatavot skatuvisku priekšnesumu dzejoli vai prozu, kuru prezentēja žūrijai un pārējiem skolas biedriem.

Konkursā piedalījās 1.-5.klašu skolēni:

1.klase – Iva Vasiļjeva, Markuss Budrevičs, Dārta Granāte

2.klase – Melānija Spriņģe, Māris Priekulis, Madara Kokina

3.klase – Anna Daudze

4.klase – Amanda Vasiļjeva, Kerija Liepiņlauska, Roberta Lauva, Emīls Skola, Aigars Cēsnieks

5.klase – Eva Everita Elksnīte, Rebeka Apine, Monta Vilcāne

Pēc sīvas konkurences, uz Ogres novada skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 1. kārtu tiek izvirzīti sekojoši skolēni:

1.klase – Iva Vasiļjeva

2.klase -  Māris Priekulis

4.klase – Amanda Vasiļjeva

Vēlam pacietību, izturību un degsmi, kas nekad nebeidzas!

*4.un 5.klases skolēniem bija interesanti pakavēties atmiņās un atcerēties, ka šāda veida konkursā bija iespēja piedalīties pirms pāris gadiem. Savukārt, jaunāko klašu skolēniem šis konkurss ir kaut kas jauns un nebijis. Uztraukums bija jūtams, bet ar to mazie ķipari tika veiksmīgi galā! Prieks par paveikto!

 
Sveicam Liānu Lazdiņu- Vilčuku par dalību starpnovadu (Ķeguma, Lielvārdes un Ogres)  bioloģijas olimpiādē un iegūto atzinību!

 gf

Liāna interesi par bioloģiju jau izrādīja tikko sāku viņu mācīt 5.klasē. Piedalījāmies alternatīvajā bioloģijas olimpiādē, kur Liāna ieguva 2.vietu. Šogad bioloģijas olimpiāde notika nedaudz savādāk kā citus gadus, bet būtība jau palika tā pati- plašas zināšanas un spriestspēja risinot dažādas ar dabu saistītas problēmas. 9.klases bioloģijas olimpiādē ir uzdevumi par visām dabas tēmās – augiem, dzīvniekiem, cilvēku, to saistību, kā arī ekoloģiju un dabas aizsardzību. Prieks par Liānas drosmi, bez konsultācijām un aktīvas iepriekšējo gadu tēmu atkārtošanas, startēt olimpiādē un startēt labi!

 Bioloģijas skolotāja Inta Pastare

 
 
 
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „RADI ROTĀJOT” II kārta

 

AHVX1623Aļesjas Kaskievičas (skolotāja Velta Priekule) darbs "Violetā dāma" Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa „RADI ROTĀJOT” II kārtā (Vidzeme) ir ieguvis II pakāpi un dodas tālāk uz III kārtu.

 

Manekenu klāj tamborēti motīvi, kas kopā sašūti. Manekenu balsta priedes kāja.

 

Apsveicam!!!

 Bez nosaukuma

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju konkurss

VLKZ4550Šī gada 12. martā norisinājās Ķeguma un Lielvārdes novadu mājturības un tehnoloģiju konkurss „Rotāšanās” meitenēm un konkurss „Sienu dekori” zēniem. Darbs bija jāizstrādā 4 astronomisko stundu laikā.

Meitenes tika sadalītas jauktu skolu un klašu grupās. Konkursa dalībnieku komandas izlozēja katra savu tautasdziesmu. Iedvesmojoties no izvēlētās tautasdziesmas, dalībnieki uz auduma veidoja mākslas darbu brīvā tehniku izvēlē

Zēni strādāja individuāli, veidojot telpisku objektu, izmantojot rasējumu.

WTEA1422Mūsu skolu pārstāvēja Markuss Špors (5. klase), Līga Zeinvalde (5. klase) – I vieta, Henriks Kokins (6. klase) - Pateicība, Laine Lazdiņa – Vilčuka (6. klase), Aleksa Bašena (7. klase), Liāna Lazdiņa – Vilčuka (8. klase), Aļesja Kaskeviča (9. klase).

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

 
 
 
Skatuves runas konkurss

DGFZ4339Š.g.17.februārī Ogres Kultūras centrā norisinājās skatuves runas konkursa I kārta, kurā piedalījās arī Birzgales pamatskolas 2.klases skolnieces Kerija Liepiņlauska un Roberta Lauva. Abas meitenes pēc intensīva darba un treniņa, kā arī sīvas konkurences ir godam nopelnījušas II pakāpes diplomus. Paldies, jums! Veiksmi arī turpmāk!

Sk. Inga Kozlovska

 

abc
d
e
bjkhgk
 spsv
Matemātikas konkurss „Ķengurs 2019” Birzgales pamatskolā.

80.gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidneja, nolēma organizēt spēles-konkursa jauno veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi. Austrālijas nacionāla matemātiska konkursa panākumi bija milzīgi.

80.gadā divi franču matemātiķi nolēma rīkot šo spēli Francijā, nosaucot to „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem.

80.gada maijā Baltkrievija, Ungārija, Spānija, Nīderlande, Polija, Krievija un Rumānija nolēma piedalīties konkursā un tas nodrošināja spēles lielos panākumus.

80.gada jūlijā Strasbūrā Eiropas padomes sēdē, Ģenerālā asamblejas izveidoja Asociāciju „Ķengurs bez robežām” no 10 Eiropas valstīm.

Tagad šī asociācija apvieno dalībniekus no daudzām valstīm. Asociācijas mērķis ir vispārējas matemātiskās kultūras plaša izplatīšana un, protams, konkursa-spēles „Ķengurs”, kura notiek visās dalībvalstīs vienā dienā, organizēšana.

Par šā konkursa pirmatklājējiem Rīgā 2006. gadā kļuva privātas vidusskolas ISMA „Premjers”

No 2014. Gada Latvija kļuva  par asociācijas Le Kangouron sans fronties (Ķengurs bez robežām) pilnvērtīgu locekli. Šodien tajā ietilpst vairāk nekā 82 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstis, bet dalībnieku skaits ir lielāks par 6 miljoniem. 

Galveno organizācijas darbu uzņemas konkursa „Ķengurs” Latvijas organizācijas komiteja jaunatnes asociācijas "Spilgtie Jaunieši" aizgādībā.

No mūsu skolas šogad piedalījās kopā 65 skolēni.

Rezultāti un iegūtās 1. vietas klašu grupās ir šādas:

2.klase- Saule Daniela Dārta

3.klase- Bērta Kate

4.klase-Ruda Kārlis

5.klse- Kokins Henrihs

6.klase- Šķeltiņš Jānis

7.klase- Maļejeva Lana

8.klase- Kaskeviča Aļesja

9.klase- Bondare Raita.

Paldies jauniešiem par ieguldīto darbu. Veiksmi nākamajos konkursos.
 
Kolāžu konkurss Latvijas skolu 1.-4.klašu kolektīviem

Jau septīto reizi Jelgavas Starptautiskā ledus skulptūru festivāla ietvaros tika rīkots kolāžu konkurss Latvijas skolu 1.-4.klašu kolektīviem, kur bērniem bija iespēja radoši izpausties. Šajā konkursā piedalījās arī Birzgales pamatskolas 1.klašu, 2.klašu, 4.klašu kolektīvi ar keramikas pulciņa bērniem.

Rezultātā skolēni ieguva brīvbiļetes uz Starptautisko ledus skulptūru festivālu Jelgavā.

 

Lakstīgalas skaisti dzied Cēsīs!

25. janvārī Cēsīs izskanējušas Vidzemes zonas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei ‘’Lakstīgala 2019’’, kurā piedalījās arī Birzgales pamatskolas ‘’dziedošās lakstīgalas’’9.klases skolnieces Baiba Bondare, Raita Bondare, Madara Putāne, 8.klases skolniece Aļesja Kaskeviča un 7.klases skolniece Lana Maļejeva (skolotāja Sandra Siliņa).

 Vidzemes zonas konkursā katrai komandai mājas darba uzdevums ir atraktīvā veidā radoši prezentēt savu novadu, pagastu un skolu ,kā arī sagatavoties lielā apjoma konkursa uzdevumiem. Mūsu meitenes, ieguldot regulāru un pacietīgu darbu bija teicami sagatavojušās, ko novērtēja arī kompetentā žūrija folkloristes Māras Mellēnas vadībā ,un saskaitot punktus, birzgalietes  saņēma I pakāpes diplomu un ieguva 1.vietu 5.-9. klašu grupā.

Paldies meiteņu vecākiem, kas atbalstīja mūs, ļaujot mēģināt arī sestdienās un svētdienās, kā arī vēlās pēcpusdienās. Paldies skolotājiem un šoferītim Aldim, kas turēja par mums īkšķus.

 CTHA7527  DSCF0766
 
Lakstīgalas skaisti dzied!

6.decembrī, kad zemi klāja balta un viegla sniega kārta, Lielvārdes muzejā notika Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu skolu jaunatnes latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības  ‘’LAKSTĪGALA 2019’’.

 Šī konkursa ierosinātājs un iedibinātājs Latvijā bija Amerikas latvietis-komponists Roberts Zuika, kurš izdeva latviešu tautas dziesmu krājumu ’’Lakstīgala’’ un rosināja gan skolotājus, gan skolniekus vairāk mācīties un dziedāt mūsu brīnišķīgās un daudzveidīgās tautas dziesmas kā arī rīkot sacensības dziedāšanā un latviešu folkloras zinībās.

Sacensības notika trīs vecuma grupās: sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas grupās. No katras skolas komandā varēja piedalīties ne vairāk kā pieci dalībnieki.

Konkursa apjoms ir milzīgs, jāiemācās 50-75 latviešu tautas dziesmas nodziedāt bez instrumentāla pavadījuma un izlozējot jāmāk tās nodziedāt ar visiem pantiem, arī jāzin latviešu tautas instrumentus, senvārdus, godus, gadskārtas un daudz citu pantu dziedāt par tēmām-daba, sadzīve un Tēvzeme.

No Ķeguma novada šogad piedalījās divu skolu komandas - Birzgales pamatskolas 5.-9. klašu komanda (Baiba Bondare, Raita Bondare, Madara Putāne, Aļesja Kaskeviča un Lana Maļejeva, skolotāja Sandra Siliņa) - meitenes savā grupā izcīnīja 1.vietu un tika izvirzītas uz II kārtu, kas notiks janvārī Cēsīs, kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 10.-12.klašu komanda (skolotāja Liene Seržante), kura savā grupā ieguva 2.vietu.

Konkursa uzdevums ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām. Sagatavošanās darbs ir ilgstošs visa pusgada garumā, taču ir milzīgs gandarījums un prieks par iegūtajām zināšanām, par to, ka regulārā dziedāšana bez instrumentālā pavadījuma attīstījusi vokālās prasmes, dzirdi un atmiņu.

XIPD7856 IKAK7685
       
Pin It