Jauno mācību gadu klātienē sāks visās izglītības pakāpēs

 1. Nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties:
 • ar derīgu vakcinācijas sertifikātu
 • pārslimošanas sertifikātu,
 • ar negatīvu Covid-19 testu.
 1. Pirmie testi skolēniem jānodod jau pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 31.augustam. Birzgales pamatskolā testēšana notiks:
 • 1x 24. augustā pēc klašu audzinātāju izsūtīta grafika
 • 2x 31. augustā pēc klašu audzinātāju izsūtīta grafika
 • Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra  tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Mums visdrīzāk otrdienās. Tests nav jāveic personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu skolēniem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) testa veikšana notiks sadarbībā ar konkrētu laboratoriju, un izglītības iestādei ir tiesības nodot tai skolēna datus. Mums sadarbība ar Centrālo laboratoriju.
 1. Ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns varēs piedalīties klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (mūzikas skolā) un darba ar jaunatni aktivitātēs arī mūsu un arī citās izglītības iestādēs.
 1. Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās. Jā testa nodošanas laikā, skolēns nav skolā, tad līdz nākamā testa nodošanas laikam jāmācās mājās vai testu nodošanu organizē ģimene.
 2. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam:
 • izglītību klātienē Birzgales pamatskolā (ievērojot Covid-19 ierobežojumus)
 • izglītību ģimenē, kas iespējama no 1. līdz 8. klasei (ieskaitot) mājmācības formā, 2x mācību gada laikā kārtojot pārbaudījumus klātienē vai tiešsaistē.
 • tālmācības programmu Birzgales pamatskolā (iknedēļas uzdevumi, konsultācijas un attālināti pārbaudījumi pēc skolas izstrādāta grafika).
  1. Mājmācības un tālmācības mācību formām joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.
  2. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.
Pin It