2020./2021. mācību gada norise Birzgales pamatskolā

Ar 2020. gada 1. septembri Birzgales pamatskola uzsāks mācības klātienē. Lai nodrošinātu gan skolotājiem, gan skolēniem drošus mācību apstākļus, izstrādāti skolas iekšējie noteikumi, kas paredz kārtību, kādā tiks nodrošināti epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Pin It