Tālmācība Birzgales pamatskolā

Birzgales pamatskola licencēja tālmācības programmu 1. līdz 9.klasei. Programmas akreditācija notiks 2020./2021.mācību gada martā

Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību tālmācības formā skolēniem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi. Ievērojot tālmācības izglītības specifiku, lielākā daļa izglītības satura mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi.

Šī programma ir domāta tev, ja:

 • dzīvo ārzemēs,
 • mācības klātienē nevari apvienot ar topošo karjeru, darbu vai ģimenes dzīvi,
 • nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu vai citu apstākļu dēļ,
 • savulaik neesi ieguvis izglītības dokumentu, bet tagad vēlies nokavēto atgūt.

Ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem šī ir iespēja:

 • mācīties dzimtajā valodā bez maksas,
 • atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē vecumam atbilstošā klasē,
 • uzturēt ciešu saikni ar Latviju un latvietību,
 • iegūt papildus zināšanas un prasmes,
 • iegūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu izglītības dokumentu.

Pieteikšanās tālmācības programmai:

 1. Līdz 25.augustam jāiesniedz skolā personīgi vai jāiesūta uz e-pastu valentins.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  sekojoši dokumenti:
  • vecāka / likumiskajā pārstāvja iesniegums skolas direktoram (skolēniem līdz 18 gadu vecumam);
  • iesniegums skolas direktoram no izglītojamiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
  • skolēna dzimšanas apliecības, pases vai personas apliecības numuru, izdošanas datums un  izdevējiestādi;
  • liecība vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu (par iepriekšējo mācību periodu);
  • medicīnas forma 026/u (personām līdz 18 gadiem) vai 027/u (personām no 18 gadiem)(neattiecas uz ārzemēs dzīvojošiem izglītojamiem);
  • speciālistu atzinums par tālmācības izglītības nepieciešamību (Latvijā dzīvojošiem obligātā izglītības vecuma skolēniem).
 2. Ar sīkāku

Mācību procesa organizācija tālmācības programmā:

 1. Sākot mācības, bērns saņem piekļuvi mācību videi lv un soma.lv, kā arī e-klases, kurā notiek saziņa ar skolotājiem un mācību materiālu, darba lapu, uzdevumu , pārbaudes darbu apmaiņa;
 2. Izglītojamais saņem piekļuvi e-klases dienasgrāmatai, kurā var redzēt uzdoto un iegūtos vērtējumus;
 3. Līdz 10.septembrim uz vecāku norādīto e-pastu tiek nosūtīta pamācība par reģistrāciju mācību videi, skolotāju saraksts, pārbaudes darbu grafiks 1.semestrim;
 4. Skolēns saņem katra mācību priekšmeta tematisko plānu, kas palīdz sagatavoties pārbaudes darbiem;
 5. Mācību grāmatas var saņemt Birzgales pamatskolas bibliotēkā. Ir iespējams izmantot arī lielāko izdevniecību un portālu piedāvātās digitālās grāmatas;
 6. Skolēni mācās mājās, izmantojot pieejamos mācību līdzekļus un sazinoties ar skolotāju noteiktos konsultāciju laikos;
 7. Konsultācijas notiek tiešsaistē, izmantojot Skype, WhatsApp videozvanu vai Zoom. Skolēniem no 1.līdz 4.klasei tiešsaistes konsultācijas notiek reizi nedēļā, vienojoties ar vecākiem;
 8. Papildus ir iespēja izmantot konsultācijas pēc vienošanās ar skolotāju arī citā laikā.
 9. Ir iespēja piedalīties mācību stundās klātienē, pievienojoties klasei un sazinoties ar priekšmeta skolotāju;
 10. Nepieciešama pieeja internetam, mācību darbam būs vajadzīgs printeris, skeneris vai fotografēšanas iespēja.
 11. Katru semestri ir noteikts obligāto pārbaudes darbu skaits katrā mācību priekšmetā. Pārbaudes darbus kārto, izmantojot elektroniskos tālsaziņas līdzekļus vai klātienē (eksāmenu priekšmetos) izglītības iestādē pārbaudes darbu grafikā noteiktajos datumos.
 12. Mācību priekšmetu un stundu-konsultāciju plāns tiek apstiprināts mācību gada sākumā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pārbaudes darbu grafiks – katra semestra sākumā. Obligātās ieskaites var kārtot un mācību sasniegumus uzlabot līdz mācību gada beigām.
 13. Mainot izglītības iestādi vai izglītības programmu, atsevišķus mācību priekšmetus izglītojamie var apgūt pēc individuāli sastādīta mācību plāna mācību gada ietvaros.
 14. Mācību priekšmetos Teātra mākslaMūzikaVizuālā mākslaDizains un tehnoloģijasSports un veselībaskolēni var apgūt mācību satura teorētisko daļu.
Pin It