POPiela 2020

16.oktobrī Birzgales tautas namā aizvadīts kārtējais pasākums, kam bērni gatavojās ar lielu aizrautību, iesaistījās un palīdzēja arī klases audzinātāji un vecāki.

Šogad POPielas koncertu organizēja 9.klases jaunieši. Viņi atbildīgi gatavoja dekorācijas, aptaujāja klases par priekšnesumiem, veidoja programmu, pārdomāja pasākuma vadīšanu. Visos darbos palīdzēja klases audzinātāja Inta.

POPielas 2020 koncertā 1.klase kopā ar audzinātāju Mārīti iejutās dzelteno “Minionu” lomā, 2.klase demonstrēja izdomu, skanot dziesmai “Minka nāk”. 3.klasei bija veseli divi priekšnesumi “Dance Monkey” un “Savage love”, kuros līdzdarbojās audzinātāja Inga. 4.klases meitenes aktīvi rādīja “Baby shark remix”. Arī piektajiem un sestajiem bija divi priekšnesumi. 5.klase uzstājās ar “Ice Ice baby” un “Dancing Lasha Tumbai”, kurā žilbināja ar vizuļojošiem tērpiem un slaveno solisti Verku Serdjučku (klases audzinātāja Velta). Visi 6.klases bērni uz skatuves attēloja dziesmu ”Mēs esam vardes”, bet aktīvais sastāvs – “Topmodeli”. 7.klases skolēni, uzlikuši savdabīgas maskas, atraktīvi uzstājās ar “Caramelldansen”. 8.klases zēni, meitenes un audzinātāja, samainījušies lomām, “spridzināja” ar “Barbie girl”, bet paši koncerta organizatori, 9.klases skolēni, ar dziesmu “Es nevaru būt balts”.

Manuprāt, pasākums bija izdevies! Tas vēl vairāk satuvināja un saliedēja klašu kolektīvus un pilnveidoja pasākumu vadīšanas prasmi. Paldies skolas direktoram Valentīnam Pastaram, tautas nama vadītājai Mudītei, skaņotājam Armandam un pārējiem darbiniekiem par atsaucību un atbalstu!

 *Ieskatu POPielas koncertā var gūt filmētā materiālā un intervijā fakti TV!

V.Kozlovska

Nestāvi malā

ABWJ050517.septembrī, skolā projekta „Nestāvi malā” ietvaros, notika 3.grupas piektā tikšanās reize. Šajā tikšanās reizē skolēni ar lielu darba sparu sāka realizēt savu ieceri par „Labo darbu trepēm”. Jaunieši rakstīja vārdus, kuri ikdienā skolas bērniem ir piemirsušies. Vārdi saistīti ar tikumiskām vērtībām, ar ikdienišķām frāzēm, kuras pielieto ikdienā.

Šajā nodarbībā veidojām tāmi, lai saprastu, vai iekļaujamies budžetā. Skolēni apzināja savus kandidātus pasākuma vadītāja lomai, konsultējās ar skolas pavārīti par ēdināšanas izmaksām, kā arī meklēja informāciju dažādu veikalu mājaslapās, lai noskaidrotu, cik izmaksā dažādas lietas, kas nepieciešamas pasākumam. Rezultātā ieguvām pozitīvas izmaksas un piešķirtajā budžetā iekļaujamies.

Jaunieši pirmo reizi saskārās ar tāmes veidošanu un atzina, ka tas nemaz nav viegli plānot un rēķināt izmaksas. Manuprāt, šī bija vērtīga pieredze, kur iegūtās zināšanas varēs pielietot nākotnē.

3.grupas mentore Inga Kozlovska

Citādāka literatūras stunda 9. klasē

22. septembrī 9.BAYT7271 klase izbrauca uz Andreja Pumpura dzimto mājvietu. Birzgales bibliotekāres Ingas organizētajā pasākumā noklausījāmies viņas stāstījumu par ievērojamā novadnieka dzīvi un daiļradi. Devītajiem bija iespēja pārbaudīt erudīciju, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, bet, atgriežoties skolā, uzrakstīt radošo darbu - asociāciju dzejoli, cienāties ar gardumiem un dalīties iespaidos. Saulainais un siltais 22. septembris A. Pumpura 179. dzimšanas diena, aizvadīta!

TOP GRĀMATA „SKOLA KĀDREIZ UN TAGAD”

Š.IMG 20200916 173250g.16. septembrī notika monitoringa „No idejas līdz pasākumam” 4. darba grupas tikšanās. Labās idejas autori, grupas dalībnieki Lana Maļejeva, Aleksa Bašena, Veronika Prokofjeva, Kārlis Ruda, Edgars Ivaņenkovs un Nikola Gorbatovska izklāstīja savas ieceres par grāmatas „Birzgales pamatskola kādreiz un tagad” veidošanas procesā radušām jaunām idejām, kuras apvienojot vienā veselumā, gala rezultātā taps grāmata par Birzgales pamatskolu. Grupas dalībnieki sadalījās darba komandās, precizējot uzdevumus, kas jāveic līdz nākošai tikšanās reizei pēc mēneša un jāiesūta rediģēšanai mentoram Mārītei Petrovskai un redaktorei Madarai Putānei. Darba priekšā daudz, tāpēc būs jāstrādā cītīgi!

Attēlā: Lai pieņemtu gala lēmumu, diskusijas turpinās!